Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Sportfiskarna fortsätter sin kampanj Rädda Västerhavet! Du kan faktiskt hjälpa till om du månar om att vi har fisk i framtiden! 

– Är det rimligt att myndigheter som bär på det största ansvaret fortsätter tillåta en kollaps av våra torskbestånd? Berätta vad du tycker!

År 2005 publicerades rapporten ”Bottenfisk i Västerhavet”. I rapporten konstateras det att trålfisket är den avgörande orsaken bakom fiskbeståndens kollaps. Mängden vuxen torsk hade minskat med 90 % jämfört med 1980-talet. Trålgränsen måste flyttas ut till 12 sjömil och dumpningen av fisk måste stoppas.

Hur kan det få bli så här?
”-I nuläget har vi och andra myndigheter få möjligheter att kontrollera vad fiskarna väljer att göra med fångsten ombord.”
Källa: Havs-och vattenmyndigheten

Man blir rentav förbannad och ledsen av att våra hav tillåts tömmas på det här sättet. Vi på Sportfiskarna tycker att myndigheter MÅSTE ta ett ansvar och nu sätta ett STOPP på den här okontrollerade uttömningen av våra hav.

Vad kan vi då göra för att få våra folkvalda beslutsfattare till handling? Svaret är: Skapa opinion! Det gör vi genom att få fler svenskar att känna till det vi sportfiskare redan känner till; Hur illa ställt det är i våra hav! Då kan beslutsfattare inte blunda längre för problemen och tvingas till handling.

Vill du också rädda torsken (och alla andra hotade arter) i Västerhavet?
Du kan hjälpa till! 💪
Gå in på https://www.sportfiskarna.se/raddavasterhavet för att se hur du kan bidra.

Höj din röst 📣 under hashtag #räddavästerhavet

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera