Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Under torsdagen arrangerade Havs- och vattenmyndigheten ett seminarium i Göteborg med fokus på Atlantlax, samtidigt som Laxens år 2019 invigdes av myndighetens generaldirektör.

Det var en mycket välarrangerad konferens med fokus på det svenska Atlantlaxbeståndet som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arrangerade tidigare i veckan. Fokus låg på laxens beståndssituation, översyn av nationella bestämmelser för det svenska laxfisket på västkusten och ett utkast till svensk plan för västkustlaxen 2019–2024.

Erik Degerman och Ida Ahlbeck Bergendahl, forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, konstaterade att man ser en radikalt försämrad överlevnad till havs. Detta trots att havsfisket efter Atlantlax har minskat kraftigt sedan början av 90-talet. En bidragande orsak tros vara att det är färre djurplankton och kräftdjur i Norska havet de senaste 15 åren. Därtill har makrill och andra arter spridit sig norrut, troligtvis på grund av ett varmare hav orsakat av klimateffekter, vilket har orsakat en större konkurrens om födan. Från att man tidigare har haft en återvandring av lax till åarna på 12 %, är man nu nere på en tredjedel och antalet smålaxar har minskat. 54 % av de svenska åarnas bestånd är över biologiskt säkra gränser.

Läs mer här -> Sportfiskarna

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera