Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Naturvårdsverket och HaV har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en ny förvaltningsplan för skarv. Med anledning av det kallade Naturvårdsverket till en hearing igår, den 1 oktober.

Syftet med hearingen var att Naturvårdsverket skulle få in åsikter från olika intressenter i skarvfrågan. Yrkesfiskare, sportfiskare, forskare, jägarförbunden, fiskeguider, vattenägare, länsstyrelser, politiker, WWF samt ornitologer fanns representerade.

Några av kraven som framkom var att det i planen skall tydliggöras vilken underart av skarv det är som orsakar problem, samt fastslå vad gynnsam bevarandestatus innebär rent numerärt.

Inom några veckor kommer en remiss att skickas ut för påsyn, själva förvaltningsplanen skall vara klar den 1 mars 2014.

//Torbjörn Tuben Persson FishEco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera