Annons

 i Eko/Miljö

Kerstin Holmgren, forskare på SLU, Institutionen för akvatiska resurser, närmar sig nu slutversion av rapporten om utvärderingen av effekter av kalkning på fisk i sjöar. En stor utmaning för det utdragna arbetet har varit ett mycket omfattande och spretigt grundmaterial.

Effekten av kalkning på fisk i sjöar har följts upp genom nätprovfisken under mer än 30 års tid. Det finns väldigt mycket data att utgå ifrån, och 6482 nätprovfisken i 2041 sjöar har analyserats. Något som försvårar utvärderingen är att det oftast saknas data från tiden innan sjöarna kalkades för första gången. De som utförde kalkningen tänkte helt enkelt inte på betydelsen av att provfiska innan kalkningen inleddes.

Mer kompletta tidsserier av provfisken i sjöarna och fler okalkade referenssjöar hade även förbättrat möjligheterna att jämföra effekterna. En annan svårighet är att metodiken för standardiserade nätprovfisken har ändrats och idag används nät som i högre grad fångar små fiskar. Olika nät ger olika utfall vilket försvårar möjligheterna att jämföra och utvärdera resultaten.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera