Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Regeringen håller inte med EU om förlängt fiskestopp på ål. Istället vill man säkra ålfiskekulturen så den inte försvinner säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande från regeringskansliet!

Pressmeddelande:

Den 11 december kommer EU:s fiskeriministrar att förhandla om fiskemöjligheter för en stor mängd arter i EU:s atlantiska vatten. En del av denna förordning är även kommissionens förslag om en förlängd förbudsperiod för fiske av ål.

På söndag, den 11 december, förhandlar EU:s fiskeriministrar för att nå en politisk överenskommelse om 2023 års fiskemöjligheter i EU:s vatten i bland annat brittiska och norska vatten i Atlanten, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Det kommer handla om totala tillåtna fångstmängder och kvoter, dvs TAC (total allowable catch).

Utöver kvoter på till exempel sill, makrill, torsk, kolja, rödspätta, räkor och annan i svensk handel vanlig fisk, så innehåller det förslag till förordning som förhandlas även en förbudsperiod för fiske av ål i marina vatten och i kustområden. I förordningen föreslås det att förbudsperioden ska förlängas från tre månader till sex månader.

– Förslaget som ligger på bordet är bekymmersamt. Det svenska ålfisket är ett kulturarv. Vi behöver säkra att den här kulturen och traditionen inte försvinner. Skulle de här EU-reglerna gå igenom vore det ett hårt slag, som i princip omöjliggör svenskt ålfiske. Regeringen delar samtidigt EU-kommissionens bild av att mer insatser krävs för att värna ålen, men tycker att det finns andra åtgärder som är mer lämpliga. Jag kommer nu åka till Bryssel för att förhandla det här. Vi kommer försöka nå en kompromiss som möjliggör ett fortsatt begränsat, hållbart och varsamt svenskt ålfiske, säger landsbygdsminister Peter Kullgren

Sveriges hållning är att målen för EU:s gemensamma fiskeripolitik i så stor utsträckning som möjligt uppfylls. Det innebär att fiskemöjligheter ska fastställas på långsiktigt hållbara nivåer grundade på vetenskaplig rådgivning.

För att minska trycket på beståndet av Östersjösill i Skagerrak anser Sverige bland annat att det är viktigt med fortsatt tillträde för sillfiske i Nordsjön. I förordningen ingår också ett stort antal fiskemöjligheter av intresse för Sverige i norska och brittiska vatten och för svenskt fiske är det viktigt att konsultationerna mellan EU, Storbritannien och Norge blir klara i tid till decemberrådsmötet för att säkra fortsatt fiske i dessa vatten.

Vad gäller ålen så anser Sverige att EU:s ålförordning i stället bör ses över så att den även inkluderar bland annat ålfiske i inlandsvatten och annan påverkan på ålbeståndet. Regeringen anser därför att förbudstiden för ålfiske inte ska förlängas till sex månader eftersom en översyn av ålförordningen kan ge fortsatt möjlighet till ett varsamt och hållbart ålfiske.

Du vet väl att du kan läsa alla fiskenyheter gratis på appen FishBrain Ladda ner Fishbrain här 

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera