Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Den nyligen tillträdda regeringen har i Tidö-avtalet aviserat en paus av de omprövningar av vattenkraften som tidigare beslutats av riksdagen och som startade februari 2022.

Älvräddarna menar att pausen riskerar att försena nödvändiga miljöanpassningar av vattenkraften. Älvräddarna anser också att skälen för att införa en paus är märkliga. Regeringen anger att de vill ha kontroll på hur mycket vattenkraftsproduktion som kan gå förlorad, detta med utgångspunkt från kraftigt höjda elpriser
och förändrat säkerhetsläge.

Ett inriktningsmål på 1,5 TWh som maximalt produktionsbortfall finns redan, och en uppföljning kan inte göras förrän omprövningarna pågått en lite längre tid.

Älvräddarna visar dessutom att kopplingen mellan de miljöåtgärder som omprövningarna förhoppningsvis leder till och dagens elpriser inte existerar.

– Åtgärderna sker först efter omfattande prövning i domstol, varefter kraftverksägarna normalt tar fem
år på sig för att bygga fiskvägar med mera. Det innebär att påverkan på elproduktion och därmed
elpriser kommer att vara mätbara först om sju till tio år, säger Christer Borg, generalsekreterare i
Älvräddarna.

De första åren av omprövningar kommer mestadels handla om småskalig vattenkraft. De bidrar så väldigt lite till produktion och effekt att också det pekar på att dagens elpriser inte påverkas något alls av omprövningarna. Omprövningarna av vattenkraften sker för att Sverige ska nå nationella miljömål som exempelvis ”Levande sjöar och vattendrag” men också för att miljömålen i EU:s bindande vattendirektiv ska kunna nås.

– Sverige ligger redan rejält efter eftersom vi skulle ha nått målen redan år 2027. Nu har vi en plan som
sätter år 2037 som slutår. Med en paus försenas det viktiga arbetet med att få friska ekosystem i våra
vattendrag ytterligare, menar Christer Borg.

Älvräddarna har en längre text om omprövningarna, den aviserade pausen och småskalig vattenkrafts betydelse för Sveriges elsystem på sin hemsida. Underlagsdata för studien är hämtade från Sveriges Energiföretag, SCB, Energimyndigheten med flera officiella källor. https://alvraddarna.se/nap-omprovning-pausen/

Kontakt:
Christer Borg, generalsekreterare
0706-84 74 31
christer.borg@alvraddarna.se

Du vet väl att du kan läsa alla fiskenyheter gratis på appen FishBrain Ladda ner Fishbrain här 

Sportfiskeprylar


Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Showing 1 comments
pingbacks / trackbacks

Kommentera