Annons

 i Eko/Miljö

Elin Segerlind, riksdagsledamot (V) och medlem i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott samt mycket engagerad i Östersjöfrågor och fiske kommenterar MSC-certifieringen av fisket efter strömming, sill och skarpsill i Östersjön…

Hej Elin!

Som engagerad i miljöfrågor, fiske och Östersjön, hur ser du på att MSC genom denna certifiering faktiskt legitimerar detta fiske?

– Jag blev förvånad och fick läsa ett par gånger innan jag var säker på att jag uppfattat saken rätt. Idag pågår en debatt parallellt med att mer information hämtas kring sillbestånden i Östersjön och hur hållbara de egentligen är. Att mitt i en sådan diskussion och kunskapsinhämtning besluta att MSC-märka sillen är underligt och känns som ett tydligt inlägg i debatten.

– Sillen i Östersjön har varit utan märkning länge, man hade lätt kunnat vänta tills all fakta var på bordet innan man valde att gå vidare med märkningen.

– Jag hör till dem som tro att en märkning av våra livsmedel är viktig, så även för fisken. Men då måste det vara en märkning som är relevant för konsumenten och som hjälper dem att ta ställning för något verkligt hållbart. MSC har redan innan fått kritik och saknar också helt klimataspekten, när de kan märka till exempel fiskpinnar som åkt till Kina och tillbaka. Vi behöver en märkning för fisk men den måste vara starkare och mer trovärdig än vad MSC är idag.

Hur kan vi som sportfiskare agera för att väcka opinion i frågan

– Sportfiskare har den senaste tiden höjt sina röster allt mer och det får genomslag. Som sportfiskare om man är engagerad i frågor som tex politiken kan påverka är det en bra idé att skriva och höra av sig till oss. Sedan är det viktigt att organisera sig, att vara en stark organisation så som Sportfiskarna är, man är alltid starkare tillsammans.

– Sen är det också viktigt att vi pratar om de här frågorna med våra vänner och bekanta. Förklarar att det spelar roll vilken fisk vi köper. Jag tror att vi är många som har en väldigt förenklad bild av att fisk generellt är ett oproblematiskt livsmedel.

Vad sker i riksdagen för att förbättra situationen för Östersjön i sin helhet, fiske, vattenkvalitet, algblomningar, övergödning mm.

– Det är ganska livliga debatter i riksdagen kring fiskefrågorna, men det finns en viss diskrepans mellan vad vi vill uppnå och vad vi sedan faktiskt gör. Vi är i stort överens om problembilden men åtgärderna skiljer sig åt och det märker man särskilt i debatter med regeringen som inte är beredda att vidta åtgärder. Skiljelinjen går också mellan oss som vill se en ny typ av förvaltning där större fokus ligger på det lokala och de som vill se att dagens system fortsätter med några mindre förändringar. Så vi kan helt klart göra mer.

– När det kommer till frågor som rör Östersjön i stort kommer det till vintern att presenteras ett mycket omfattande arbete från Miljömålsberedningen som handlar om just åtgärder för våra hav med ett helhetsgrepp om frågor som övergödning, infrastruktur, förvaltningsplaner och till viss del även fiske. Vad det sedan leder till i praktiken återstår att se.

Tack Elin och lycka till med arbetet för ett levande fiske och ett levande Östersjön!

//Jan O FishEco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera