Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Inte missa tillfället att lyssna på skickliga föredragshållare med våra predatorfiskar som specialitet…

Ur innehållet
– Rovfiskbestånd i Östersjön – hur förhåller de sig till varandra?
– Kopplingar mellan utsjö och kust.
– Vad styr kustfisksamhället långsiktigt?
– Kustrovfiskarnas roll för kustekosystemet.
– Rovfiskens yngelkammare längs kusten.
– Vad karaktäriserar bra rekryteringsområden för gädda, abborre och gös på kusten?
– Vad betyder tillgången på rekryteringsområden för det vuxna beståndet?
– Fysisk exploatering – hur påverkar det rovfiskbestånden?
– Beståndsstatus hos abborre och gädda.
– Vilken roll har spiggen?
– Vad kan Pikereg-projektet berätta?
– Hur fungerar en gäddfabrik?
– Sportfiskarnas arbete med restaureringsåtgärder för rovfisk.
– Internationellt predatorfiske.

Läs mer här -> Sportfiskarna 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera