Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Senaste nytt från BalticWaters! Så kan Östersjöns kuster bevaras som värdefulla kolsänkor! Vårt innanhav är en viktig aktör i klimatarbetet och binder stora mängder koldioxid i sediment och växtlighet, speciellt vid kusterna, som annars hade läckt ut i atmosfären. De kustnära ekosystemen är dock hårt drabbade av störningar som övergödning, överfiske och exploatering.

För att stärka ekosystemens förmåga att lagra kol och öka deras motståndskraft mot klimatförändringarna krävs åtgärder för att både skydda och restaurera känsliga ekosystem. Om inte kan dessa områden i stället bidra till ökade växthusgasutsläpp… Läs hela artikeln hos BalticWaters!

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera