Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Under en av SLU Aquas trålundersökningar fångades i höstas något vi aldrig tidigare fått i trålen: rundrocka. Totalt fångades 18 stycken, varav två på svenskt vatten i de centrala delarna av Skagerrak. Från Sverige finns tidigare bara ett rapporterat fynd. Att det verkligen rörde sig om rundrocka har nu bekräftats av experter på Naturhistoriska riksmuseet.

Rundrockorna fångades under trålning på drygt 300 meters djup; två individer i centrala delarna av Skagerrak och 16 stycken i yttre Skagerrak.

Arten har stor utbredning – från Grönland förbi Brittiska öarnas västra kust och ända ner till Biscaya. Rundrockor har dock sällan observerats i Skagerrak, vilket kan bero på att den lever i djupare vatten än 300 meter där trålundersökningar historiskt sett varit få. Yrkesfisket är också mindre omfattande på sådana djup, plus att rundrockan lätt kan förväxlas med andra arter av rocka. 

Läs mer här -> SLU

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera