Annons

 i Eko/Miljö

Stiftelsen Baltic Sea 2020 beviljar org. Sportfiskarna bidrag för att dra igång restaureringsprojekt för rovfiskens väl och ve i Östersjön. 

Läs mer här -> Sportfiskarna

Info om Stiftelsen
Baltic Sea 2020 är en privat, oberoende stiftelse vars mål är att stimulera konkreta åtgärder som förbättrar miljön i Östersjön. Stiftelsens tillgångar ska finansiera projekt och åtgärder som med stor sannolikhet är bra och nästan säkert inte negativa för Östersjön. Kapitalet kommer att användas kontinuerligt fram till år 2020, därav namnet på stiftelsen. Stiftelsen är inte knuten till någon statlig, privat eller annan aktör

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera