Annons

 i Eko/Miljö

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har nu förelagt ägaren av Strömsbro kraftverk i Testeboån, Nilsson Kraft AB, att söka tillstånd enligt miljöbalken. Detta då tillstånd saknas för vattenkraftsproduktion. Kraftverket ska tills dess tillstånd finns även hållas stängt ett dygn under varje vecka från 1 juli till 15 oktober. Syftet är att skydda vildlaxens lekvandring.

– Att Länsstyrelsen nu förelagt ägaren för Strömsbro kraftverk i Testeboån att söka tillstånd för sin kraftutvinning är en stor framgång och ett steg i rätt riktningen mot en miljöanpassad vattenkraft, kommenterar Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation.

Organisationerna Älvräddarna och Sportfiskarna har båda varit starkt engagerade i skyddandet av Testeboån och dess fiskbestånd. Sportfiskarna har under de senaste åren blivit allt mer involverade i fiskevårdsarbetet i Testeboån och har genom dialog försökt påverka kraftverksägaren att frivilligt, mot marknadsmässig kompensation, stänga kraftverket ett dygn i veckan och släppa hela flödet i fiskvägen.Tidigare i år avböjde dock kraftverksägaren Sportfiskarnas erbjudande om sådan ersättning. Då dialog inte gav önskvärt resultat uppmärksammade istället Älvräddarna Länsstyrelsen på att kraftverket saknade tillstånd för kraftutvinning.

– Vildlaxbeståndet i Testeboån befinner sig i ett mycket känsligt uppbyggnadsskede då det är nödvändigt att laxarna kan nå lekplatserna uppströms kraftverket. Att laxen nu kan vandra ett dygn i veckan är mycket positivt, kommenterar Lars Ljunggren, biolog på Sportfiskarnas regionkontor i Gävle.

Utbyggnaden av vattenkraften var den främsta orsaken till att Testeboåns laxbestånd en gång i tiden slogs ut. Idag finns det åter ett litet självreproducerande bestånd i ån, vilket är resultatet av tusentals timmar av fiskevårdsarbete och miljontals kronor investerade i olika fiskevårdsåtgärder. Men för att framgångssagan ska fortsätta och laxbeståndet ska kunna öka krävs på sikt en fungerande vandringspassage förbi Strömsbro kraftverk. Lekvandringen har hittills möjliggjorts genom köp av stopp i kraftverket med allmänna naturvårdsmedel och stöd från Testeboåns FVOF och det lokala näringslivet. Detta trots att kraftverksägaren saknat tillstånd för sin verksamhet.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län konstaterar i sitt beslut att kraftverkets enda giltiga tillstånd, en så kallad häradsdom från 1887, saknar betydelse i tillståndsfrågan då den endast avsåg rätten till dämning och inte till installation av turbiner och avledande av vatten.Mark- och miljööverdomstolen har tidigare genom prejudicerande domar uttalat att urminnes hävd inte är ett giltigt tillstånd enligt miljöbalken.

Kontakt: 
Sportfiskarna, Lars Ljunggren, 0703-18 17 45, lars.ljunggren@sportfiskarna.se

Älvräddarna, Christer Borg, 0706-84 74 31, christer.borg@alvraddarna.se

Läs Länsstyrelsens beslut här.

Sportfiskarna slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och arbetar för friska fiskbestånd i friska vatten. Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!