Annons

 i Eko/Miljö

Det har forskats mycket om yrkesfisket, som idag är starkt reglerat med sikte på ett hållbart nyttjande av fiskbestånd i hav, sjöar och vattendrag. Fritidsfiskets betydelse vet vi betydligt mindre om, eftersom det inte finns någon bra statistik. Nu finns en rapport med förslag på hur denna kunskapslucka ska täppas till, skriven av SLU och Havs- och vattenmyndigheten. Bland annat föreslås fördjupade studier i några områden där fritidsfisket tros ha betydelse för fiskbestånd och ekosystem.

Läs mer på slu.se!

Gilla SLU på facebook!

//Felix Rimfrost +FishEco – felix@fisheco.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera