Annons

interfiske-daiwa-p
 i Notiser, Press/Reklam

Söder Sportfiske absorberar dotterbolagen Fishline Scandinavia AB och Fishline Holding AB via fusion! Som en del i att fullt tillgodogöra sig synergieffekterna av tidigare förvärv samt i linje med tidigare kommunikation gällande en sammanslagning av koncernens verksamheter så beslutade idag Söder Sportfiske AB och dotterbolagens styrelser om att anta och lämna in en gemensam fusionsplan till Bolagsverket.

Sedan förvärvet av Fishline i slutet av 2021 så har planen hela tiden varit att slå samman verksamheterna. Dels handlar det om överlappande kostnader och logistisk effektivitet men lika viktigt är de kulturella aspekterna i att få in Nordens i särklass starkaste sortiment och team kopplat till flugfiske i samma lokal som Söder Sportfiske.

“Att fusionera ihop verksamheterna är ett mycket viktigt steg för oss, inte minst ekonomiskt utan även för de kulturella synergierna mellan bolagen på en gemensam plattform där våra gemensamma värderingar och passion för sportfiskebranschen kommer skapa en starkare bolagskultur som i slutänden främjar kvalitet och kundnöjdhet”, säger Jonas Franzén, VD på Söder Sportfiske

Koncernen består idag av Söder Sportfiske AB som koncernmoder som innehar samtliga aktier i Fishline Holding AB, vilket i sin tur innehar samtliga aktier i Fishline Scandinavia AB. I fusionsplanen är Söder Sportfiske AB övertagande bolag och de båda dotterbolagen Fishline Holding AB och Fishline Scandinavia AB överlåtande bolag som upplöses genom fusionen. I koncernen finns inga skattemässiga underskott och ingen resultatmässig effekt förväntas mot nuvarande koncernredovisning.

Fusionsplanen kommer granskas av företagets revisor och därefter inlämnas till Bolagsverket. Fusionsplanen blir gällande efter två veckor från att fusionsplanens registrering har kungjorts av Bolagsverket eller efter godkännande av en extra bolagstämma, om ägare till minst 5 procent av aktierna begär att fusionsplanen ska underställas bolagsstämma. Sådan begäran ska framställas inom två veckor från att fusionsplanens registrering har kungjorts av Bolagsverket.

Fusionen förväntas verkställas under december 2023.

Kontakter

Jonas Franzén, VD, jonas.franzen@sportfiskeprylar.se, +46(0)70 7128544
Erik Nordén, CFO, erik.norden@sportfiskeprylar.se, +46(0)70 7143616

Söder Sportfiskes Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Om oss

Söder Sportfiske, organisationsnummer 556656-9447, är ett ledande sportfiskeföretag i Norden med en stark etablerad omnikanalplattform med e-handel via domänerna Sportfiskeprylar.se, Sportfishtackle.com, Sportfishtackle.de, Sportfishtackle.fi, Sportfishtackle.nl, Sportfishtackle.fr, Sportfishtackle.dk, Sportfishtackle.no och Fishline.se samt fysisk handel via butikerna Söder Sportfiske och Fishline. Verksamheterna erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för det moderna sportfisket och erbjuder kunder konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Koncernen äger och saluför produkter under de egna varumärkena Söder Tackle, Söder Sportfiske, Eastfield Lures, VATN, Troutland, HQ Flies och Fishline. Söder Sportfiskes aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SODER. Mer information finns på www.sodersportfiske.se.

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera