Annons

interfiske-daiwa-p
 i Notiser, Press/Reklam

Sveriges enda börnsoterade sportfiskebutik, Söder Sportfiske lämnar delårsrapport!

Delårsrapport första kvartalet 2023

Första kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättning ökar med 6,5 % till 43,6 (40,9) MSEK.
  • Organisk tillväxt var 6,5 % (-0,2 %)
  • Bruttomarginalen uppgick till 39,3 % (39,2 %)
  • EBITDA uppgick till 0,9 (-1,3) MSEK motsvarande en EBITDA-marginal på 2,0 %
    (-3,1 %)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,29 SEK)

VD kommenterar kvartalet

Vi inleder 2023 med organisk tillväxt där utlandet fortsätter att agera draglok med dryga 73% tillväxt. Vi ser att de nya sajter som lanserades under fjolåret ger resultat och är glada att kunna konstatera att vårt internationella varumärke Sportfishtackle är den tillväxtplattform vi hoppats på. De länder som sticker ut lite extra är Norge, Nederländerna och Frankrike med en tillväxt på 189%. Även Tyskland fortsätter gå starkt i perioden trots tuffare jämförelsetal.

I Sverige är det fortsatt trögt och en sen och kall vinter har förstås inte hjälpt till. Det är frustrerande att inte få visa tillväxt på vår hemmamarknad men vi är fortsatt trygga med att vår position är intakt eller om inte starkare där klimatet slår än hårdare mot små aktörer. Vi gör oss redo för när vändningen kommer. Trots ett fortsatt reatryck så kan vi visa upp en jämförbar bruttomarginal mot samma period i fjol.

Arbetet med att trimma vår kostnadsstruktur har fortsatt och syns i siffrorna för Q1. Parallellt med att skapa förutsättningar för en god lönsamhet satsar vi dock också framåt, där signeringen av ett nytt avtal för en logistiklokal i Veddesta är kvartalets stora nyhet. Vi har lyckats hitta en för oss mycket väl anpassad lokal som totalt sett erbjuder 70% större yta än vad Söder Sportfiske och Fishline idag har tillsammans. Allt detta till en jämförbar kostnad med idag, genom att välja ett lite mindre konkurrensutsatt läge. Nu inleds en period med intensivt arbete för att förbereda denna sammanslagning och flytt. Det är därför extra glädjande att se att vårt VMS (digitalt logistiksystem) nu är helt intrimmat och ger oss stora effektivitetsvinster.

Avslutningsvis vill jag skicka med ett par tips, på Fishlines YouTube-kanal har vi nyligen släppt Flugfiskeskolan, perfekt om du är sugen på att kasta dig in i flugfiskets värld. På Söder Sportfiskes YouTube-kanal kommer vi på söndag släppa en ny film med det kanske galnaste abborrfiske som någonsin fångats, och allt detta på egna beten från Söder Tackle.

Jonas Franzén, VD

Kontakter


Jonas Franzén, VD, jonas.franzen@sportfiskeprylar.se, +46(0)70 7128544
Erik Nordén, CFO, erik.norden@sportfiskeprylar.se, +46(0)70 7143616

Söder Sportfiskes Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Om oss


Söder Sportfiske, organisationsnummer 556656-9447, är ett ledande sportfiskeföretag i Norden med en stark etablerad omnikanalplattform med e-handel via domänerna Sportfiskeprylar.se, Sportfishtackle.com, Sportfishtackle.de, Sportfishtackle.fi, Sportfishtackle.nl, Sportfishtackle.fr, Sportfishtackle.dk, Sportfishtackle.no och Fishline.se samt fysisk handel via butikerna Söder Sportfiske och Fishline. Verksamheterna erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för det moderna sportfisket och erbjuder kunder konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Koncernen äger och saluför produkter under de egna varumärkena Söder Tackle, Söder Sportfiske, Eastfield Lures, VATN, Troutland, HQ Flies och Fishline. Söder Sportfiskes aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SODER. Mer information finns på www.sodersportfiske.se.

Denna information är sådan information som Söder Sportfiske är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-04-26 07:30 CEST.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera