Annons

 i Eko/Miljö

Nu är det hög tid för alla anslutna föreningar att söka bidrag till fiskevårdsprojekt som ska genomföras under 2020.

Förbundet delar årligen ut pengar ur fiskevårdsfonden till olika fiskevårdsprojekt som syftar till att långsiktigt gynna sportfiskets förutsättningar genom förbättringar i miljön. Bidragen från fiskevårdsfonden kan sökas av föreningar och distrikt anslutna till Sportfiskarna. De senaste åren har omkring 200 000 kr delats ut årligen, men under Sportfiskarnas 100-årsjubileum 2019 delades totalt 460 000 kr ut till olika fiskevårdsinsatser runt om i landet. Sista datum för ansökan 2020 är 1 mars.

– Det ideella arbete som läggs ner runt om i landet på olika fiskevårdsprojekt är oerhört värdefullt. Genom Sportfiskarnas fiskevårdsfond, kan vi vara med och stötta med pengar till utgifter för till exempelvis material, redskap, och resor, säger Anders Karlsson, biträdande generalsekreterare Sportfiskarna.

Bidragen ur Fiskevårdsfonden har främst använts till praktiska fiskevårdsinsatser som exempelvis biotopvård i vattendrag och längs kusten samt restaurering av fiskvandringsvägar. Bidrag har även lämnats till inventering, märkningsförsök, utbildning och information.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera