Annons

 i Eko/Miljö
Vi har nog alla känt behovet av ett svalkande bad under varma sommardagar. Tidigare har man trott att den avkylande effekten hos vatten förhindrar fiskar från att likt landlevande djur värma upp sig genom att sola.

Ny forskning baserad på en studie av beteendet hos karp, publicerad i tidskriften Proceedings B, markerar att det är dags för ett paradigmskifte. Resultaten visar att solbadande fiskar visst kan bli varmare än omgivande vatten. Den högre kroppstemperaturen leder dessutom till att fiskarna växer snabbare.

Det är allmänt känt att solande är ett både vanligt och viktigt beteende bland kallblodiga djur som ormar, ödlor och insekter i terrestra miljöer. Däremot har det antagits att vattnets avkylande egenskaper gör det omöjligt för fiskar och andra vattenlevande djur att höja sin kroppstemperatur genom att solbada. Den nypublicerade studien visar att föreställningen om fiskars oförmåga till temperaturreglering behöver omvärderas.

Forskare från Linnéuniversitetet i Kalmar har undersökt både förutsättningar och konsekvenser av solbadande. Genom att använda fysiska modeller kunde de först visa att föremål som är nedsänkta i vatten och utsatta för solens strålning kan bli varmare än det omgivande vattnet. I nästa steg studerade forskarna solbadande hos levande karpar (Cyprinus carpio). Karparna försågs med dataloggrar som under två månader registrerade fiskarnas rörelsemönster och kroppstemperatur. Resultaten visade att fiskarna också blev varmare än det omgivande vattnet när de solade, och ju varmare fiskarna blev desto snabbare växte de. Det visar att effekten av solbadandet var tillräckligt stor för att påverka fiskarnas framgång.

En annan viktig slutsats från studien var att olika individer hade olika förmåga att omvandla solljuset till kroppsvärme och dessutom utnyttjade sin förmåga i olika utsträckning. Mörka fiskar blev varmare än bleka fiskar. Individer med en nyfiken och aktiv personlighet hade ett större temperaturöverskott än försiktiga och tillbakadragna individer. Olika beteenden, utseenden och strategier är fördelaktiga under olika levnadsvillkor. En stor variation mellan individer kan därför bidra till att populationer och arter klarar sig bättre i en föränderlig värld.

Upptäckten att fiskar kan öka sin kroppstemperatur genom att solbada är revolutionerande.

– Att temperaturökningen under solning leder till en snabbare tillväxt visar hur viktigt detta beteende är i ett ekologiskt och evolutionärt perspektiv. Vi hoppas också att resultaten från vår studie på sikt kan bidra till en ökad produktion och välfärd inom akvakultur, säger doktoranden och studiens försteförfattare Oscar Nordahl.

Att fiskar kan göra vad som tidigare ansågs omöjligt har ytterligare långtgående konsekvenser, eftersom solning kan påverka utbredningen av fisk i både tid och rum. Det har i sin tur betydelse för fiskerinäringen och kan även förbättra modellerna för hur biodiversiteten i sjöar och hav kommer att påverkas av den pågående klimatförändringen.

Läs artikeln:
Nordahl O, Tibblin P, Koch-Schmidt P, Berggren H, Larsson P, & Forsman A. 2018. Sun basking fish benefit from body temperatures that are higher than ambient water. Proc. R. Soc. B 285: 20180629. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2018.0639

Länk till artikeln: http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/285/1879/20180639

Kontakt

Oscar Nordahl, doktorand, telefon: 0703-332 56 70, e-post: oscar.nordahl@lnu.se
Petter Tibblin, postdok, telefon: 0480-44 67 45; 072-594 95 63, e-post: petter.tibblin@lnu.se
Anders Forsman, professor, mobiltelefon: 070-627 27 38, e-mail: anders.forsman@lnu.se
Helena McShane, forskningskommunikatör, telefon: 073-344 00 49, e-post: helena.mcshane@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05, e-post: annika.sand@lnu.se

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera