Annons

 i Magazinet

Pressmeddelande. Tusentals människor arbetar helt ideellt med fiskevårdåtgärder i svenska vatten, mycket av detta arbete sker i Sportfiskarnas lokalföreningar. I år stöttar Sportfiskarnas fiskevårdsfond den lokala ideella fiskevården med 200 000 kronor.

– En effektiv fiskevård är bra för många hårt trängda fiskbestånd och innebär naturvård som gynnar många arter. Fiskevården är även viktig för sportfiskebranschens framtid. Sportfiske är en av Sveriges bredaste folkrörelser med miljoner utövare. Det är också en växande näring som omsätter miljarder samtidigt som fiskbestånden kan beskattas ekologiskt och skonsamt, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

De projekt som får bidrag i år visar på en stor bredd inom den ideella fiskevården då de är riktade mot många olika typer av vatten och fiskarter. Till exempel får Habo Sportfiskeklubb bidrag för kalkning av sjöar på Hökensås, Täby Fiskevårdsområdesförening får bidrag för förbättring av lekplatser för gädda och gös i Stora Värtan, Ljusdals Fiskevårdsområdesförening får bidrag för att återställa Leån och Storöringens fiskeklubb får bidrag för fiske och fiskevårdsåtgärder i Lögdö Vildmark. Totalt får 9 olika projekt bidrag.

– Tack vare bidraget från Sportfiskarna och det goda samarbetet med Habo kommun och miljöinspektören Ingemar Bergbom får vi möjlighet att sprida kalken med helikopter. Kalkningen kommer att innebära att det blir liv både på och under vattenytan. Många insektarter som skall finnas i sjöarna på Hökensås har försvunnit. Kalkningen av Norrgölen känns extra intressant med tanke på att det handlar om att väcka liv i ett vatten som varit utslaget i 10 år säger Lennart Grann, Habo Sportfiskeklubb.

Sportfiskarna anser att det behövs mer pengar till fiskevården och att de pengar staten skjuter till är otillräckliga. Mer resurser till fiskevård skulle vara positivt både för hotade fiskbestånd och sysselsättningen. Sportfiskarna är stolta över att kunna dela ut 200 000 kronor till sina lokalföreningars fiskevårdsprojekt.

För information:
Anders Karlsson, fiskevårdsansvarig, 040-685 87 31

 2012 års bidragsmottagare är: 
Täby Fiskevårdsområdesförening – Biotopförbättrade åtgärder i Ullnabäcken
Peter Olsson, Karlstad universitet – Vandringsstudier på asp
Täby FVF – Förbättring av lekplatser för gös och gädda i Stora Värtan
Ljusdals Fiskevårdsområdesförening – Biotopförbättrade åtgärder i Leån
Storöringens fiskeklubb – Fiske- och fiskevårdsprojekt i Lögdö Vildmark
Jämtöns FVF – Fiske- och fiskevårdsprojekt för gädda i Jämtöälven
Trosaåns Fiskevårdsområdesförening – Biotopförbättrade åtgärder i Trosaån
Jumkilsåns Vattenvårdssällskap – Biotopförbättrade åtgärder i Jumkilsån
Habo Sportfiskeklubb – Kalkning av sjöar på Hökensås

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera