Annons

 i Notiser

Under kommande år storsatsar förbundet på anslutna lokalföreningar genom att avsätta rekordsumman en miljon kronor till fiskevård och fiskeaktiviteter.

När förbundet nästa år firar 100 år inrättas en särskild Jubileumsfond där alla bidrag samlas och summan som delas ut höjs rejält. Anslutna föreningar kan ansöka om bidrag för att genomföra fiskevårdsåtgärder och arrangera öppna fiskeaktiviteter.

-Våra lokalföreningar i hela landet är en otroligt kraftfull resurs som har stor betydelse för friluftslivet och vattenmiljöarbetet. Under jubileumsåret 2019 vill vi stimulera till ännu mer aktivitet genom att totalt dela ut en miljon kronor, kommenterar Joakim Ollén, Sportfiskarnas förbundsordförande.

Tusentals får fiska årligen
Genom att stötta lokal verksamhet ekonomiskt har förbundet under många år med relativt små medel stimulerat till ett ökat fiske och friluftsliv landet runt. Exempelvis beräknas fler än 5 000 barn ha fått delta i de aktiviteter Sportfiskarna gav bidrag till under 2017.  Med ett kraftigt utökat bidrag finns förutsättningar för än mer aktiviteter och tusentals fler deltagare under 2019.

Fiskevården är eftersatt -mer medel behövs
Sportfiskarna ser det som nödvändigt att stötta lokal ideell fiskevård då det ofta saknas andra möjligheter till ekonomiskt stöd för lokala föreningar. Ideell fiskevård har en nyckelroll i att vårda och övervaka vattenmiljön i mindre vattendrag regionalt och är ett bra komplement till länsstyrelsernas och kommunernas miljöarbete. Ett av många bra exempel på detta är Österåkers sportfiskeklubb som i år beviljats medel från Sportfiskarna för att först inventera samtliga kustmynnande vattendrag i Österåkers kommun och sedan påbörja biotopvård för havsöring på lämpliga platser.

-I år fick totalt tio lokala fiskevårdsprojekt bidrag från Sportfiskarna. Med en kraftigt höjd bidragspott hoppas Sportfiskarna på minst en fördubbling av antalet ansökningar under 2019. Alla anslutna föreningar är välkomna att söka bidrag, avslutar Joakim Ollén.

Ansökan till Jubileumsfonden kommer att öppna under december.

Läs mer om Jubileumsfonden: www.sportfiskarna.se/jubileumsfonden

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera