Annons

 i Eko/Miljö, Ettan

Sportfiskarna belyser misshushållningen i Västerhavet – utkasten i bottentrålfisket, beståndskollapserna och bristerna i förvaltningen. Hjälp oss att sprida kampanjbudskapet i sociala media.

I decennier har vi tillåtit ett överfiske på våra gemensamma fiskbestånd i Skagerrak och Kattegatt. De politiska besluten har prioriterat kortsiktiga ekonomiska intressen. Kvoterna har satts över den vetenskapliga rådgivningen och stora mängder utkast i bottentrålfisket har förvärrat situationen. Havets skafferi är tömt.

Ändå tas inga nödvändiga beslut av ansvariga beslutsfattare. Utöver att tillsätta utredningar och peka på kunskapsbrist har varken det tidigare Fiskeriverket, dess efterföljare Havs- och vattenmyndigheten eller de senaste decenniernas regeringar gjort några avgörande insatser för att få tillbaka fiskbestånden i Västerhavet. Vi står nu med en så monumental fiskbrist jämfört med 1980-talet att många viktiga arter inte längre fångas på spö.

Sportfiskarna har granskat misshushållningen – utkasten i bottentrålfisket, beståndskollapserna och bristerna i förvaltningen.

För att rädda de sista fiskarna krävs omedelbar handling:

1.    Stoppa bottentrålfisket – flytta ut trålgränsen!
2.    Stoppa dumpningen av död fisk – kontrollera fiskebåtarna!
3.    Stoppa fisket på småtorsk – höj minimimåttet!

Hjälp oss att sprida budskapet! Läs mer på: www.sportfiskarna.se/raddavasterhavet

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera