Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Tillsammans med Svenska Jägareförbundet har Sportfiskarna beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv i Västra Götalands län.

Strax innan jul lämnade Sportfiskarna tillsammans med Svenska Jägareförbundet in en gemensam ansökan om förnyat tillstånd för skyddsjakt på skarv till länsstyrelsen i Västra Götaland. Länsstyrelsen har nu beviljat tillstånd för sådan jakt. Skyddsjakten får bland annat bedrivas av jakträttshavare inom fredningsområden för fisk i Västra Götalands läns delar av havet från och med 22 december 2017 till 30 november 2020. I en separat ansökan har även Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) beviljats tillstånd i samma beslut.

För fiskare med yrkesfiskelicens eller av denne utsedd jägare är skyddsjakt på skarv tillåtet under samma tidsperiod inom 300 m från fasta fiskeredskap, nät, ryssjor och burar. Jakten är tydligt reglerad med rapporteringsplikt och får bland annat inte ske närmare än 300 m från en skarvkoloni. Maximalt 10 skarvar får fällas per jaktdag och person, och sammanlagt får högst 2000 skarvar fällas.

Beslutet om skyddsjakt ska, med stöd av 59 § JF, gälla utan hinder av att det överklagas. 

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera