Annons

 i Eko/Miljö

I höst har startskottet gått för Sportfiskarnas projekt Ölandsvatten där våtmarksmiljöer ska restaureras längs med kustmynnande vattendrag på Öland. Återskapade våtmarker kommer att gynna såväl den lokala miljön som boende på ön.

– Projektet kommer att leda till mer fisk, friskare vatten och mer vatten i landskapet, säger projektledaren Tobias Berger från Sportfiskarna.

Med sina tunna jordlager, höga solinstrålning och flacka topografi är Öland särskilt sårbart under år med låga nederbördsmängder. På ön finns bara en egentlig insjö och av de en gång talrika grunda våtmarkerna och slingrande vattendragen, som tidigare var ett eldorado för lekande fiskar, fåglar och annan fauna, återstår idag bara en spillra.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera