Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Sportfiskarna i öppet brev till ministern – Låt inte Finland sänka trålgränsprojektet! Stunden är slagen. Det efterlängtade projektet med utflyttning av trålgränsen ska snart sjösättas, och Sportfiskarna kräver att det blir både slagkraftigt och långsiktigt.

Det var 2021 som riksdagen äntligen sade ja till förslaget om att flytta ut den svenska trålgränsen i centrala Östersjön och i Bottniska viken på prov, en fråga som Sportfiskarna drivit aktivt under många år.

Försöket kommer att pågå 2024–2027, och förhandlingarna mellan Sveriges och Finland om hur det hela ska utformas är inne i ett avgörande skede. Sportfiskarna befarar att det inte alls blir så omfattande som vi hoppades på, och kräver nu att både regeringen och den övriga svenska politiken flyttar fram positionerna.

De måste backa upp Havs- och vattenmyndigheten i förhandlingarna, och säkerställa att allt görs för att rädda strömmingen på lång sikt. Men anledning av detta publicerar Sportfiskarna ett öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren, med uppmaningen att både han och regeringen följer upp beslut med omedelbar handling.
Här nedan hittar du skrivelsen i sin helhet:

ÖPPET BREV TILL LANDSBYGDSMINISTER PETER KULLGREN

Låt inte Finland sänka trålgränsprojektet!

Det är kris för strömmingen, det är alla fullständigt eniga om. Det totala fisketrycket måste minska kraftigt och de vackra orden i strategier och uttalanden måste omsättas i handling. Handling som prioriterar ekosystemet och småskaligt fiske för konsumtion. Att ändra EU:s fiskepolitik tar tid men regeringen har nu en chans att göra skillnad på kort sikt!

I dagarna kommer ödet för strömmingen i södra Bottenhavet att avgöras. Havs- och Vattenmyndigheten har av regeringen fått rådighet att ta fram förslag, ingå avtal med Finland och genomföra regeringsuppdraget, det vill säga utflyttning av trålgränsen på prov och inrättande av ett fredningsområde i området runt Finngrundet i södra Bottenhavet. Förslaget var från början gediget och framtaget av SLU Aqua. (Ett liknande förslag lämnade Sportfiskarna till näringsdepartementet redan 2021).

Enligt initierade källor återstår endast en mycket liten del av det tilltänkta fredningsområdet efter de senaste förhandlingarna med Finland. Om regeringsuppdraget ska ha en god möjlighet att faktiskt ge en effekt på de lokala fiskbestånden måste fredningsområdet vara väl tilltaget och täcka strömmingens vandringar under året. Det är av största vikt att fredningsområdet blir tillräckligt stort för att det ska kunna ge en mätbar effekt inom en rimlig tidshorisont för att visa på effekten av en stängning av industrifisket och på sikt få strömmingsbestånd och ekosystem i balans igen. Forskarna på SLU Aqua är mycket tydliga i detta.

Sverige måste vara tydliga och stringenta i förhandlingarna med Finland för att lyckas med detta. Blir fredningsområdet för litet kan man ifrågasätta nyttan med hela projektet. Ett fredningsområde måste vara stort nog för att det ska finnas en chans för strömmingen att klara sig under hela sin livscykel.

Majoriteten av alla politiska partier har uttryckt en stark önskan om att få rätsida på förvaltningen av våra hav och fiskbestånd. En utflyttning av trålgränsen kombinerat med ett fredningsområde, enligt det ursprungliga förslaget, skulle kunna vara ett bra första steg i rätt riktning, något både vi och de småskaliga kustfiskarna hoppas på. Vi förväntar oss att vår politiska ledning inte låter denna möjlighet rinna mellan fingrarna! Vi kräver därför att landsbygdsminister Peter Kullgren och Regeringen nu fullt ut stöttar Havs- och vattenmyndigheten i den process som går in i ett avgörande skede med förhandlingar med Finland och säkerställer att strömmingen blir vinnare i förhandlingarna och inte kortsiktiga ekonomiska intressen.

Sten Frohm
Generalsekreterare Sportfiskarna

Alla fiskenyheter direkt till din mail? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera