Annons

interfiske-daiwa-p
 i Notiser

Sportfiskarna kommenterar åtgärdsprogrammet för havsmiljön! Bra ambitioner, men fortsatt risk för att nödvändiga förvaltningsbeslut uteblir. Så sammanfattar Sportfiskarna det svenska förslaget på åtgärdsprogram för havsmiljön. 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön, som var ute på remiss tidigare i år. Åtgärdsprogrammet anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas och för att god miljöstatus ska uppnås på sikt. I underlaget konstateras bland annat att ett långvarigt överfiske i kombination med införandet av landningsskyldigheten med tillhörande förändrat exploateringsmönster är huvudanledningarna till dagens kritiska situation avseende den nära på obefintliga andelen stor fisk i Västerhavet… Läs mer här Sportfiskarna!  Fler relevanta nyheter hittar du här!

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera