Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Pressmeddelande, Sportfiskarna kritiska – Finskt fuskfiske hot mot svaga laxbestånd! Det finska Jord- och skogsbruksministeriets trotsar EU:s fiskestopp och avser att fortsätta fiska lax i havsområdet från Ålands skärgård norrut till Kvarken. Beslutet upprör såväl Sportfiskarna som organisationen Östersjölaxälvar i samverkan och lokala FVO:n.

I EU:s ministerråds senaste kvotbeslut för Östersjölax sänktes fiskekvoten efter forskarnas råd med 15 % och fisket stängdes även i havsområdet från Ålands skärgård norrut till Kvarken. Syftet med fiskestoppet var att skydda svaga laxbestånd, framför allt beståndet i älven Ljungan. Laxen i Ljungan har sedan 2016 drabbats av flera sjukdomsutbrott vilka kraftigt har decimerat beståndet till mycket låga nivåer. Varje lax som kan återvända till älven är därigenom oerhört viktig för beståndets överlevnad och återhämtning. Det finns även andra svaga laxbestånd som kan åderlåtas genom fortsatt fiske i området.

Fiske med “vetenskapligt” syfte
Den svenska Havs- och vattenmyndigheten har i år stängt laxfisket i det berörda området enligt EU:s reglering medan den finska myndigheten däremot har valt att försöka kringgå ministerrådsbeslutet och fortsätta fiska. Då ett fortsatt fullskaligt fiske knappast skulle tillåtas testar Finland nu gränserna för vad EU-kommissionen kan tolerera genom ett storskaligt fiske i ”vetenskapligt” syfte. Jord- och skogsbruksministeriet gick den 30 april ut med en pressrelease:
”Det vetenskapliga laxfisket inleds i enlighet med en preciserad plan”.

All lax ska avlivas
I pressreleasen kan man läsa att 32 båtar nu ska fiska lax med start den 27 maj. Det finska syftet med det vetenskapliga fisket ska vara att via fjällprover bland annat undersöka om det förekommer Ljunganlax i fångsterna. Detta trots att Östersjölaxens vandringsmönster redan är väl kartlagda genom tidigare genetiska studier. Dessutom kommer samtliga fångade och provtagna laxar att avlivas och saluföras vilket det finska Jord- och skogsbruksministeriet påstår är nödvändigt:
”Dessutom har ministeriet konstaterat att det inte är möjligt att släppa vilda laxar tillbaka i havet, eftersom man måste ta fjällprover av dem för att fastställa deras ursprung. Nationella bestämmelser och EU-bestämmelser tillåter inte att man i sådana situationer släpper fångad fisk tillbaka i vattnet.” 

Svepskäl för att få fortsätta fiska 
Sportfiskarna har kontaktat EU-kommissionen i ärendet och fått bekräftat att det inte finns några sådana tvingande EU-regler. Kravet på avlivning är alltså rent nonsens och ett mycket genomskinligt svepskäl för att kunna fortsätta fiska och sälja lax. Det finns otaliga exempel på att man i vetenskapligt syfte tar fjällprover på levande fisk utan att man därefter behöver avliva fisken. Finland har dessutom precis fått tillstånd från EU-kommissionen för att återutsätta lax under fiske med pushup-fällor vilket gör det finska utspelet om krav på avlivning än märkligare.

– Det är uppenbart att detta bara är ett sätt att kringgå ministerrådsbeslutet om fiskestopp. Om det var ett genuint vetenskapligt fiske skulle laxen kunna återutsättas efter fjällprovtagning. Att man hänvisar till att icke-existerande EU-bestämmelser skulle förhindra återutsättning av fisk är ett ytterst pinsamt försök att rättfärdiga fisket, menar Sportfiskarnas laxombudsman Glenn Douglas.

EU måste ta Finland i örat
EU har på senare år genom framsynta regleringar fasat ut blandbeståndsfisket efter lax ute till havs och succesivt infört ett kustnära fiske som med större träffsäkerhet kan inriktas på kompensationsodlade- och starka bestånd. Regleringarna innebär att det i dagsläget endast är Sverige och Finland som kan fiska riktat efter Östersjölax. Sportfiskarna förväntar sig nu att EU-kommissionen tar frågan med Finlands uppenbara brott mot ministerrådets beslut på stort allvar. Kommer Finland undan med att bedriva detta ”vetenskapliga” laxfiske kan dörren öppnas för än mer flagranta brott mot olika fiskeregleringar.

-Finlands agerande visar tyvärr på stor omdömeslöshet och en ovilja att bidra till att skydda Sveriges hotade laxbestånd. Detta är särskilt anmärkningsvärt då man numera är ett av endast två länder som har möjlighet att fiska Östersjölax och att 2023 års laxuppgång var väldigt svag. Sportfiskarna förutsätter att EU-kommissionen nu agerar kraftfullt i frågan, kommenterar Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Stopp för finska fiskare i svenska laxälvar?
Merparten av vildlaxen i Östersjön föds i svenska älvar och det är uppenbart att det nu är dags för Sverige att tydligare stå upp för att skydda vår vildlax. Några som går i bräschen för detta är organisationen Östersjölaxälvar i samverkan (ÖIS) som i en pressrelease nyligen lanserat idén att nu stoppa finska sportfiskare från fiske i svenska laxälvar. ÖIS ordförande Thomas Johansson säger bland annat:
”många fiskeförvaltare känner sig maktlösa och desperata och känner att man måste göra något. Kan detta medverka till att skapa en opinion mot den dåliga fiskeförvaltningen i Finland så är det väl en väg vi får fundera på att gå i så fall.”

Läs hela pressreleasen här: ostersjolaxalvar.se/nyheter

Sportfiskarna kommer att fortsatt bevaka frågan noga. Bland annat genom nära kontakter med EU-kommissionen.

Alla fiskenyheter direkt till din mail? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera