Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Sportfiskarna har yttrat sig över revideringen av den nationella skarvförvaltningsplanen. Förbundet saknar bland annat kvantifierbara mål, tydlighet och en tidsram för förvaltningsarbetet.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har i ett regeringsuppdrag arbetat med revideringen av den nationella förvaltningsplanen för storskarv. Ett reviderat förslag till förvaltningsplan har varit ute på remiss. Sportfiskarna konstaterar i sitt yttrande att förslaget varken är konkret, tydligt eller långsiktigt. Faktum är att det inte kan betraktas som en förvaltningsplan då kvantifierbara mål saknas.

Mål ska även följas upp och omfattas av en tidsram, vilket inte heller finns med i förslaget. Sammantaget ställer sig förbundet kritiskt till ambitionen i nya förvaltningsplanen… Läs och hör mer hos Sportfiskarna!

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera