Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Uttalande med anledning av MSC-certifieringen av sill och strömming i Östersjön som idag blivit känd

– Sportfiskarna har under många år arbetat för att flytta ut trålgränsen och vi har tydligt uttryckt vår kritiska hållning till det storskaliga pelagiska fiske som nu bedrivs i Östersjön på sill och strömming.

Pelagiskt fiske är inte i sig nödvändigtvis negativt för fiskbestånd men just det aktuella fisket i Östersjön påverkar, av allt att döma, de kustnära bestånden och den ekologiska balansen i Östersjön på ett klart negativt sätt, säger Joakim Ollén, Sportfiskarnas förbundsordförande, och Sten Frohm, generalsekreterare, i ett gemensamt uttalande. De avslutar med att bekräfta;

– Våra krav på en utflyttning av trålgränsen och införande av fredningsområden i Östersjön kvarstår!

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera