Annons

 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten har nyligen remitterat ett förslag som föreslår minskade krav på selektivitet i svenskt fiske i Västerhavet.

Med kort varsel har ett förslag gällande ändrade föreskrifter för fiske i Skagerrak och Nordsjön varit ute på remiss. Förslaget innehåller enligt Sportfiskarna överdrivna påståenden om den ekonomiska konsekvensen av nuvarande regelverk, stora oklarheter om huruvida förslaget överhuvudtaget kommer att minska fångsterna av juvenil torsk i linje med den uppmålade bilden och en uppenbar risk för att regelverket blir svårt eller omöjligt att övervaka.

Återhämtningen av torskbeståndet måste vara prioriterad och myndighetens bedömning är inget annat än ett gravt åsidosättande av försiktighetsprincipen. Läs mer här Sportfiskarna!

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera