Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Regeringen meddelar idag att HaV får i uppdrag att flytta ut trålgränsen på prov i försöksområden längs ostkusten.

Regeringen uppdrar nu alltså åt Havs- och vattenmyndigheten att upprätta avgränsade försöksområden med tillhörande referensområden längs ostkusten från Kalmar i syd till Bottniska viken i norr. Inom dessa områden ska ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt med fiskeriförvaltningsåtgärder pågå fram till 2027.

Syftet med försöket är att långsiktigt kunna klargöra orsakerna till de senaste årens negativa utveckling av strömming i Östersjöns kustområden och utvärdera effekterna på strömmingsbestånden när det gäller biomassa, bestånds- och populationsstruktur. Effekterna av fiskeriförvaltningsåtgärderna avseende fiskets påverkan behöver kunna särskiljas från andra påverkansfaktorer såsom miljö- och klimatfaktorer, påverkan av predation av exempelvis säl och skarv samt konkurrens med andra fiskarter.

– En flytt av trålgränsen på prov kommer att ge oss bättre kunskap och förutsättningar att fortsätta vidta rätt åtgärder och stärka fisket i Östersjön, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

-Vi är mycket glada över att regeringen slutligen tagit beslutet att flytta ut trålningsgränsen längs delar av Östersjökusten. Det är en stor seger för förbundet i en fråga vi kämpat för i många år. Även om det är en utflyttning på prov är det ändå positivt att den kan komma att omfatta ett så stort område. För att skydda strömmingsbestånden i södra Bottenhavet ser vi också ett stort behov av att detta kompletteras med särskilda regleringar för det storskaliga trålningsfisket utanför trålningsgränsen, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Läs mer om strömmingsfrågan här: Rädda strömmingen

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera