Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna Region Syd söker aktör för att genomföra vattenvårds- och restaureringsarbete i Mörrumsån inom projektet LIFE CONNECTS.

Sportfiskarna Region Syd avser att upphandla en aktör för att utföra vattenvårds- och restaureringsarbete i Mörrumsån nedströms Svängsta, enligt rapporten Översiktlig plan för biotopvårdsåtgärder inom LIFEConnects i Mörrumsån 2021–2024…

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera