Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna arbetar nu för mer havsöring i Delsjöbäcken i centrala Göteborg.

Sportfiskarna arbetar med att öppna upp vandringsvägarna från Mölndalsån i centrala Göteborg och hela vägen upp till Delsjöarna i Örgryte. I projektet ingår åtgärder vid flera vandringshinder i Delsjöbäcken för att möjliggöra att havsöring kan vandra upp från havet, förbi Örgryte och ända upp till Sportfiskarnas Göteborgskontor vid Stora Delsjön. Sportfiskarna har dessutom karterat och tagit vattenprover i Ugglebäcken, ett biflöde till Delsjöarna i Göteborg. Bäcken kalkas nu på initiativ av Sportfiskarna med 4 ton kalk årligen för att möjliggöra framtida öringlek. Med ett större reproduktionsområde för havsöringen och ett genetiskt utbyte mellan stationär öring och havsvandrande öring genereras mer öring att fiska på i havet.

Under 2018 påbörjade Göteborgs stad byggnationen av en dammvallsförstärkning samt en fiskväg vid Stora Delsjöns utlopp vid Sjölyckan. Sportfiskarna har bidragit med synpunkter i arbetet. Längre nedströms, i höjd med Lisebergsbyn, finns en damm som är ett definitivt vandringshinder och som behöver åtgärdas. Nedströms dammen har stenar och död ved återförts i vattendraget och två lekbäddar har anlagts för att underlätta naturlig reproduktion av öring.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera