Annons

 i Eko/Miljö

Hej Joakim Ollén, förbundsordförande i Sportfiskarna! Under gårdagen kom nyheten om MSC-certifieringen av merparten av fisket efter strömming, sill och skarpsill i Östersjön, innefattande det sk. pelagiska fisket.

Detta i en tid när varningssignalerna kring just strömmingsbestånden i Östersjön duggat tätt, bland annat genom rapporter framtagna av just Sportfiskarna. MSC har på mycket kort tid fått hård kritik av enskilda sportfiskare och andra för denna nya certifiering. Tack för att du svarar på frågor i detta ämne som just nu engagerar många!

Som ordförande i Sportfiskarna, hur ser du på att MSC genom denna certifiering faktiskt legitimerar detta hårt kritiserade fiske?

– Vår uppfattning är kristallklar, vi är mycket kritiska mot den form för pelagiskt fiske som nu bedrivs i Östersjön, jag kommenterade detta redan för några veckor sedan i min ledare i Svenskt Fiske. I samma nummer utvecklar vår generalsekreterare vår ståndpunkt bland annat vad gäller utflyttning av trålgränsen och införandet av större skyddade områden. 

Vad kommer Sportfiskarna i nutid och framöver göra för att bemöta denna certifiering som av många uppfattas som direkt felaktig, vissa uppfattar det till och med som en ren provokation.

– Den här frågan visar tydligt att det finns behov av att ta upp en diskussion om vad är ”hållbart fiske”. Vi driver sedan några år kravet på en samlad fiskeripolitik där man inte särskiljer kraven på traditionellt yrkesfiske och sportfiske – allt fiske måste vara hållbart och innebära en förnuftigt utnyttjande av den resurs vi har. MSC måste uppenbarligen se över sin certifieringsprocess, idag verkar de ju inte ens ha kontroll över vilka som blir godkända Det finns också ett betydande problem i att ICES inte tydligt hanterar de problem som vi menar att det kritiserade strömmingsfisket medför – ICES har inte det mandatet idag. 

Hur kan vi som enskilda sportfiskare agera för att väcka opinion i frågan

– Skaffa kunskap och gå med i den organisation som har som sitt övergripande mål att slåss för livet under ytan och för ett hållbart fiske, Sportfiskarna! Många fler borde engagera sig för då blir vi starkare och vår röst ännu tydligare. Att tala med vänner och bekanta och agera i sociala medier är också bra.

Ellen Bruno, förbundsstyrelseledamot, har felaktigt utpekats som nästan personligt ansvarig för MCS-certifieringen. Jag har länge varit imponerad av det arbete för ett fiske i ekologisk balans som Ellen Bruno engagerat sig i och blev därför glad över att få med henne i vår styrelse. Hon har ju inte på något sätt – mig veterligt – varit inblandad i certifieringsbeslutet som vi nu kritiserar. För mig är det självklart att alla ledamöter i vår förbundsstyrelse – liksom våra anställda – ställer sig bakom Sportfiskarnas hållningar och idéer.

 Stort tack Joakim för att du svarat på våra frågor!

//Jan O FishEco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera