Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Sportfiskarnas synpunkter på planerna för åtgärdsarbetet i vatten!

– Sportfiskarna har lämnat synpunkter i samrådet för kommande vattenförvaltningsarbete och för miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft. Förbundet anser att vattenmyndigheterna i helhet har gjort ett gediget jobb, men de givna ramarna som t ex den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP), försvårar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna i tid.

Vattenförvaltningen styr åtgärdsarbetet i vatten
Vattenförvaltning är det vattenarbete som görs av svenska myndigheter och kommuner. EU:s vattendirektiv ligger till grund för arbetet där syftet är att återställa skadade vatten så att de uppnår god status, och att förhindra att försämring av vattenmiljöerna sker. Sveriges fem vattenmyndigheter har ansvar för vattenförvaltningsarbetet i var sitt vattendistrikt, och arbetet sker i cykler på sex år… Läs mer här Sportfiskarna! Fler relaterade nyheter hittar du här!

Foto: Sportfiskarna 
 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera