Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Ettan

Sportfiske i varmt vatten – hur påverkas fisken? I takt med klimatförändringarna, högre vattentemperaturer och ökad medvetenhet kring fiskhälsa ser vi mer forskning.

I USA pågår ett projekt där man studerar catch and release på musky. Ett samarbete mellan olika parter som universitet, sportfiskare och institutioner för vilda djur och fisk. The Musky Mortality Project.

Fångad och återutsatt fisk märks och studeras i efterhand i flera rinnande vatten. Några har också fångats och flyttats till ett mindre isolerat vatten för att studeras. Resultaten är preliminära och inte helt enkla att tyda och studien är heller inte helt färdig. Det står dock klart att man kan urskilja dödlighet bland fisk fångad i, för svenska mått, mycket höga vattentemperaturer upp till 30 grader celsius vilket inte är så konstigt kanske, snarare att så pass många fiskar överlever är den stora nyheten. Samtidigt konstaterar man också att fisken har mycket låg aktivitet, svåra att fånga under dessa förhållanden vilket gör att man anser att “sommarfiskets” påverkan/ effekt är minimal, Amerikanska Fishing Wire skriver en del om detta här.

Det är för tidigt att dra exakt slutsatser av den här studien för at översätta till svenska förhållanden. Vi ser framemot mer data och kanske finns det läsare på FishEco som vill studera studien mer i detalj. Återkom gärna info@fisheco.se eller kommentera nedan.

//Jan O FishEco

 

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera