Annons

 i Notiser

Det svenska fritidsfisket fortsatte att öka i omfattning i Sverige under 2020, enligt den numera årliga enkäten om svenskarnas fritidsfiskevanor.

Under pandemiåret 2020 ägnade sig ungefär 1,7 miljoner personer, varav ca 0,5 miljoner var kvinnor, åt fritidsfiske minst en gång. Siffran för 2019 var 1,6 miljoner. Ökningen är inte statistiskt signifikant mot 2019, däremot mot 2017–2018 då siffrorna var 1,3–1,4 miljoner. I statistiken innefattas endast personer i åldrarna 16–80 år som är folkbokförda i Sverige. Populära fångster är abborre, gädda, kräfta, makrill, strömming och torsk.

Av de totalt cirka 18,2 miljoner så kallade redskapsdagarna användes handredskap 15,5 miljoner och passiva redskap (nät, burar etc.) 2,7 miljoner redskapsdagar. Sportfiske står alltså för den stora andelen i det avseendet och ökningen är kraftig jämfört med 2019 års sammanställning då antalet redskapsdagar för handredskap var 10,9 miljoner… Läs mer här Sportfiskarna!

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera