Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Starka armar och bra samarbete förbättrar Hedströmmen! Under hösten har Sportfiskarna tillsammans med flertalet samarbetspartners genomfört manuell biotopvård i de nedre delarna av Hedströmmens naturreservat.

Genom att återföra upprensad sten till vattendraget gynnas både öringen och den hotade flodpärlmusslan som finns i Hedströmmen, och svämplanen kan återfå sina naturliga funktioner.
Hedströmmen är bitvis väldigt påverkad av mänsklig aktivitet, så som flottledsrensning där stenmaterial har rensats upp mot vattendragets kanter.

Rensningen har gjort att det idag saknas ståndplatser, uppväxtplatser och lekmiljöer för strömlekande fisk så som öring, men den har även gjort att vattendraget förlorat sin ursprungliga kontakt med svämplanen… Läs hela artikeln hos Sportfiskarna!

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera