Annons

 i Eko/Miljö

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Planen är att hela vattendraget ska återställas genom bl a återmeandring, kantavplaning, anläggande av svämzoner och våtmarker samt återställning av lek och uppväxtområden för fisk.

Först ska en visningssträcka iordningställas för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är genomförd i sin helhet.

Arbetet med att schakta om visningssträckan och anlägga tillhörande våtmark är redan genomfört under ledning av projektledare Johnny Carlsson. Sportfiskarna är nu i full färd med att tillsammans med markägaren anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera