Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Stiftelsen för Östersjölaxen förstärker sin styrelse genom att välja in Axel Wenblad, ordförande för Världsnaturfonden, WWF. Axel Wenblads meriter är många och sträcker sig från rena näringslivsuppdrag till generaldirektör på Fiskeriverket.

Stiftelsen för Östersjölaxen arbetar för att återskapa livskraftiga bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna. Ett  av stiftelsens arbetssätt går ut på att arrendera fiskeplatser för att få minska antalet laxfällor längs den svenska Östersjökusten, med fokus på de älvar med svaga bestånd. Stiftelsen samlar alltså in medel för att kunna ersätta fiskerättsägare och fiskare för att inte fiska upp laxarna, utan istället låta dem simma upp i älven för att reproducera sig. Det är ett komplext arbete som inte bara handlar om ren naturvård, utan tangerar många andra ämnesområden.

– Det gör Axel Wenblad till en drömvärvning! Vi är mycket glada att ha kunnat knyta honom till oss. Han står för ett brett kunnande och stor erfarenhet inom rätt sektorer, säger Stiftelsen för Östersjölaxens ordförande Claes Bourghardt.

Har räddat många laxar

Tillsammans med andra aktörer, har Stiftelsen bidragit till att fler vilda laxar och öringar har vandrat upp i Östersjöälvarna under senare år. Sedan starten för snart 10 år sedan har antalet laxfällor minskat med över 50 procent! Dock kvarstår flera allvarliga hot mot de vilda lax- och öringbestånden. Sjukdomar, gifter, miljöförändringar och hinder i form av vattenkraft hotar fortfarande flera bestånd.

– Östersjön är i kris och laxen är central för Östersjöns framtid. Här kan Stiftelsen för Östersjölaxen spela en viktig roll. Dessutom är laxen en fascinerande fisk, säger den nyvärvade Axel Wenblad.

Fascinationen för laxen och dess viktiga roll i ekosystemet, delar Axel Wenblad med bland annat H.M Konung Carl XVI Gustaf, som är en stor naturvän och dessutom beskyddare för Stiftelsen för Östersjölaxen.

– Det känns som om det finns goda förutsättningar att föra arbetet med laxen och havsöringen framåt. Vi har både kompetensen och viljan, säger Stiftelsen för Östersjölaxens ordförande Claes Bourghardt.

 Om Axel Wenblad:

Axel Wenblad är naturvetare med masterexamen i limnologi och kemi. Tidigare generaldirektör för Fiskeriverket och har arbetat med hållbarhetsfrågor på myndigheter och inom näringslivet, bland annat som miljöchef på Volvo samt chef för hållbar utveckling på Skanska. Han har också varit miljödirektör på länsstyrelsen i Västra Götalands län, enhetschef på Naturvårdsverket, samt ordförande i Kungsfenans jury för Hållbart fiske.

Kontaktinformation:

Axel Wenblad Telefon: 070-5853550

Om Stiftelsen för Östersjölaxen:

Stiftelsen för Östersjölaxen med H.M Konung Carl XVI Gustaf,. som beskyddare arbetar för att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna. Vi jobbar nära och i direkt samarbete med landets förvaltningsorganisationer och arrenderar fiskeplatser för att får bort laxfällor längs den svenska Östersjökusten. Sedan Stiftelsen startade sitt arbete så har antalet laxfällor minskat med över 50 procent.

Tillsammans med andra aktörer så har vi också bidragit till att fler vilda laxar och vilda öringar har vandrat upp i flera av de svenska älvarna på senare år. Dock kvarstår flera allvarliga hot mot de vilda lax- och öringbestånden. Halterna av Dioxin och PCB är hög i den svenska vilda laxen och Livsmedelsverket avråder i princip från att äta lax från Östersjön. Sjukdomar, miljöförändringar och hinder i form av vattenkraft gör att vi fortfarande har flera hotade bestånd.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera