Annons

 i Press/Reklam

Under 2019 har det polisanmälts 2270 stulna båtmotorer i landet vilket är en minskning med 9,5 procent jämfört med 2018. Däremot har stölderna av motorer ökat i polisregion Stockholm med 14 procent. Det visar den senaste årsstatistiken från Brottsförebyggande rådet.

Under 2019 registrerades 2270 polisanmälningar av båtmotorstölder vilket kan jämföras med år 2018 då antalet stölder låg på 2510. Detta är en minskning med 9,5 procent.

– Minskningen i landet skulle kunna förklaras med de goda effekterna av Båtsamverkan samtidigt som polisen i Västra Götaland under året har kunnat gripa ett flertal båtmotortjuvar, säger utredare Carina Birking på Larmtjänst.

Under första kvartalet såg dock stöldstatistiken över båtmotorer för året dyster ut. Då hade stölderna ökat med 19 procent jämfört med samma period 2018.

– Det var internationella brottsnätverk som gav sig på vinterförvaringen av båtmotorerna, säger Carina.

stölder

Bilden visar antalet stölder under 2019 fördelat på månad jämfört med 2018. 

Därefter har stölderna av båtmotorer i landet stabiliserats och minskat jämfört med samma period 2018. Minskningen har skett i alla polisregioner bortsett från region Stockholm och region Mitt där stölderna istället har ökat. Under året har det polisanmälts 933 stölder av båtmotorer i polisregion Stockholm vilket är en ökning med 14 procent. I region Mitt har stölderna ökat med 18 procent, från 169 stölder under 2018 till 199 stölder under 2019.

– Att stölderna har ökat i Stockholmsområdet skulle kunna beror på tillgängligheten, dvs goda förutsättningar att ta ut godset ur Sverige. Sedan är skärgården i Stockholm svår för Båtsamverkan eftersom det finns många privata bryggor, säger Carina.

stölder

Bilden visar antalet båtmotorstölder 2019 fördelat på polisregion jämfört med 2018. 

Carina säger även att polisen i regionen tyvärr inte har tillräckliga resurser för att kunna starta upp Båtsamverkan på alla de klubbar som behövs.

– På Vätö i Norrtälje har man däremot haft ett projekt för att minska båtmotorstölderna och där har stölderna minskat kraftigt, säger Carina.

Något som man kunnat se under året är en ökning av antalet stölder av stora motorer, d.v.s. 100 hk eller större.  

För att minska risken för båtmotorstöld:

  • Gå med i Båtsamverkan
  • Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer
  • Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb
  • Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad!

 

Kontakt: Åsa Lundin, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.lundin@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera