Annons

 i Eko/Miljö

En regnbågsodling vid Mjältösundet, Höga kusten, fick 2015 utökat tillstånd för sin verksamhet. Många närboende vittnade om hur algblomningarna efter fiskodlingens tillkomst ökade i närliggande grunda vikar, vikar som bland annat är viktiga rekryteringsområden för havsöring och sik.

Mark- och miljööverdomstolen har nu, efter bland andra Sportfiskarnas överklagan av tillståndet, beslutat att odlingen vid Mjältösundet och ytterligare två fiskodlingar utanför Höga kusten inte får fortsatt tillstånd.

Fiskodlingar i öppna kassar orsakar stora gödande utsläpp och innebär risk för smittspridning till vild fisk genom bland annat rymlingar från odlingarna. Redan i januari förbjöd Mark- och miljödomstolen en fiskodling i Storsjön, med hänvisning till att utsläppen var för stora och att det sannolikt inte kan räknas som bästa tillgängliga teknik med odling i öppna kassar. Ärendet har nu skickats tillbaka till Miljöprövningsdelegationen, där det tidigare blev överklagat av ett åttiotal parter, däribland Sportfiskarna….

Läs mer här -> Sportfiskarna

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera