Annons

 i Eko/Miljö

Det är sedan tidigare känt att vild laxsmolt har bättre överlevnad under utvandringen till havet än odlad smolt. Forskningsresultat från SLU och länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala län visar nu tydligt hur mycket bättre vild smolt kan klara sig. Resultatet är slående.

Under 2017, 2019 och 2020 har försök med radio och akustisk telemetri utförts i Dalälven med syfte att kontrollera överlevnad av smolten under deras nedströmsvandring mot havet. Man har använt både vild och odlad laxsmolt så resultatet går att jämföra. Resultat visar en stor skillnad i förmågan att klara predation från exempelvis skarv, säl, gädda och gös…

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera