Annons

 i Eko/Miljö

På torsdag påbörjar Länsstyrelsen arbetet med att avelsfiska storrödingar i Ören.
Det här är en viktig åtgärd för att beståndet ska finnas kvar i sjön, säger Daniel Rydberg, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Storrödingbeståndet i Ören är känt sedan tidigt 1700-tal. Under 70-talet genomgick Ören ett övergödningsstadium orsakad av ökad närsaltsbelastning från bland annat omkringliggande lantbruk samt samhället Örserum. Detta ledde i sin tur till att beståndet av storröding minskade.

Storrödingen finns idag endast kvar i 14 relikta bestånd söder om Dalälven varav fyra i Jönköpings län. Av dessa betraktas två bestånd som mycket svaga.

Under mitten av oktober påbörjar Länsstyrelsen i Jönköpings län, i nära samverkan med Örens fiskevårdsområdesförening, fältdelen i ett flerårigt projekt som syftar till att genomföra bevarandeåtgärder för storrödingen i sjön Ören. Arbetet består främst i så kallade förstärkningsutsättningar av stameget material, det vill säga med föräldrafiskar från Ören.

Rödingen i Ören har länge varit ett eftertraktat byte för sportfiskare då individerna, precis som i sjön Sommen, är av en mycket storvuxen sort.

De senaste årens undersökningar visar dock på ett minskande bestånd. Rödingen har följts allt mer intensivt under senare tid via så kallade lekprovfisken och allt pekar på att akuta bevarandeåtgärder måste sättas in för att förhindra en total kollaps av det unika beståndet.

Sammantaget har de tre sista undersökningarna visat på en mycket liten lekbiomassa med få yngre individer, låg fångst per ansträngning och ökad medellängd, vilket indikerar att allt äldre individer deltar i leken, säger Daniel Rydberg.

Projektet som engagerar flera intressenter finansieras med stöd ifrån staten, Örens fiskevårdsområdesförening, Jönköping- och Aneby kommun, Jönköpings Energi AB och Källefalls fiskodling. I dagsläget är allt fiske efter röding förbjudet och ytterligare restriktioner kan komma att bli aktuellt.

Mer information om projektet finns på Länsstyrelsen hemsida som uppdateras kontinuerligt i takt med att arbetet fortgår.

För mer information kontakta gärna:
Daniel Rydberg, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län. Telefon: 010-2236359
Patrik Westerlund, pressinformatör på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Telefon: 072-711 82 96

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!