Annons

 i Eko/Miljö

Bodens kommun fortsätter kampen mot algblomningen i Bodensjöarna. Med början den 1 september och omkring tre veckor framåt kommer ett specialistföretag, Klara Vatten, att genomföra storskaligt reduktionsfiske i Boden.

Vi har länge haft stora, återkommande problem med algblomning i vattendragen i centrala Boden. Detta blir särskilt tydligt under varma och vindstilla perioder.

– Reduktionsfisket genomfördes under 2018 och 2019 i sjöarna Svartbyträsket, Bodträsket och Buddbyträsket och under 2019 även i Vittjärvsträsket. Hittills har ca 100 ton vitfisk tagits upp och under 2019 kunde en förbättrad kondition på fisken och klarare vatten observeras, säger Sara Chlot, miljöstrateg, Bodens kommun.

Fisket inriktar sig på vitfisk som mört och braxen, som finns i överflöd. Det är den fisken som livnär sig på zooplankton, och skapar en obalans i sjöarna som gynnar algblomningen. Projektet finansieras till 90 procent statligt i form av LOVA-bidraget, vilket har sökts hos länsstyrelsen och som finns till just för lokala vattenvårdsprojekt.

– Projektets mål är att skapa friskare sjöar med större siktdjup. I liknande projekt har siktdjupet i sjön fördubblats redan efter en säsongs fiske, säger Nils Hansson, projektledare VA, Bodens kommun.

För att lokalisera stimmen används ekolod och fisket sker med not speciellt framtagen för reduktionsfiske. Vitfisken kommer sedan att transporteras till Bodens biogasanläggning för att i slutändan bli fordonsbränsle.

Media välkomna att besöka fisket och det finns möjlighet att följa med i båt ut på Svartbyträsket.

Tid: Onsdag 2 september klockan 11.00.

Plats: Svartbyträsket vid Grafikervägen på Torpgärdan.

Medverkande:

Sara Chlot, miljöstrateg, Bodens kommun, tel: 0921 – 629 94

Nils Hansson, projektledare VA, Bodens kommun

Arto Hautala, Environment and Fisheries Services, Finland

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera