Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Efter flera olika fiskevårdsinsatser i den gotländska sjön har slutligen en fiskväg anlagts som redan har visat sig fungera för flera fiskarter.

De senaste två åren har Sportfiskarna i samverkan med markägare genomfört åtgärder i Paviken på Gotland. För att hindra fortsatt igenväxning och gynna olika fiskarter, inte minst gädda, har igenväxta ytor grävts upp och arealen öppet vatten ökats. Dessutom har en reglering konstruerats i utloppet från Paviken för att man ska kunna höja nivån i sjön framför allt under sen vår och sommar. En anlagd fiskväg i form av ett så kallat omlöp ska även möjliggöra för fisk att passera när dammluckan är stängd… Läs mer här Sportfiskarna!

Du vet väl att du kan läsa alla fiskenyheter gratis på appen FishBrain Ladda ner Fishbrain här 

Sportfiskeprylar

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera