Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Under 2020–2021 har Sportfiskarna tack vare finansiering från Postkodstiftelsen tagit ut drygt 2500 elever i specialsatsningen “Skolbäck från fjäll till kust” i Halland.

Skolbäcken går ut på att Sportfiskarna ”adopterar” en bäck som är i behov av fiskevårdsåtgärder. I samverkan med markägare, fiskevårdsområde, kommun och länsstyrelse identifierar vi lämpliga vatten för att bedriva projektet vid. Vi bjuder därefter in skolklasser att göra ett besök i bäcken med oss.

Under besöket i Skolbäcken får eleverna lära sig som om det ekologiska samspelet kring ett rinnande vattendrag, vi undersöker miljön i och kring vattendraget och eleverna får genomföra en fiskevårdsåtgärd. Längs svenska västkusten handlar det främst om att restaurera lek- och uppväxtområden för havsöring i rensade mindre vattendrag, men även inslag som att ta bort vandringshinder och plantera träd förekommer regelbundet… Läs mer här Sportfiskarna!

 

 

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera