Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Livsbetingelserna för fisk i havet ändras över tid. Ändå klarar sig torsken. En bidragande orsak är torskens paket av arvsanlag som förblir intakta generation efter generation. Det visar en ny studie där forskare från Göteborgs universitet deltagit.

Speciella genpaket som oförändrade förs över från generation till generation har studerats hos bananflugor i 50 års tid. Ofta sitter dessa genpaket i en bit av en kromosom som har brutits loss och vänts i omvänd riktning, en så kallad inversion. Nu har ett forskarteam sett samma sak hos torsken och pekar på att dessa genpaket är en viktig faktor för artens livskraft.

– Vi kallar dem supergener. De innehåller flera olika gener som nedärvs tillsammans, de är robusta och bär på egenskaper som kan användas när det så krävs för torskens livssituation, säger Carl André, forskare vid Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet.

Viktigt förstå torskens framgång

Torskens supergener bidrar till en mycket anpassningsbar fisk, som överlevt klimatförändringar och fiske under tusen år.

– Vår forskning ger en unik beskrivning av hur supergenerna nedärvs i olika torskbestånd. Det är en viktig pusselbit för att förstå torskens framgång som art och vad som kan skapa stabilitet i ekosystemen. Just nu studerar vi supergenernas betydelse för hur torsken klarar sig i Östersjön där det är bräckt vatten.

Forskningen är ett med samarbete med Havsforskningsinstitutet i Norge och Oslo Universitet.

Torsken en nyckelart

Livet på jorden har alltid gått igenom perioder av förändringar i ekosystemen som varvas med lugnare tider. Vissa nyckelarter med stor betydelse för ekosystemen står stabila genom dessa perioder och överlever även relativt stora förändringar.

– Torsken är en sådan ekologisk nyckelart och är därför extra intressant att studera i en tid då mänskligheten påverkar ekosystemen i en allt snabbare takt.

Enklare och billigare DNA-analyser

Ny teknik har gjort det mycket billigare att ta fram beskrivningar över arvsmassan i olika arter. För torsken finns en fullständig beskrivning av arvsmassan och det kommer till användning när olika bestånd ska skyddas från överfiske.

– Det har fastställts individuella fiskekvoter på olika bestånd för att bevara dem. Med enklare och billigare DNA-teknik kommer vi i framtiden kunna reglera fisket på beståndsnivå hos flera andra arter.

På kajen i Svolver i Lofoten finns till exempel ett DNA-labb som tar prover på den landade torsken för att avgöra om det är stationär kustnära torsk eller skreitorsk från Barents hav, som finns i fångsten.

Fakta: Supergener

Normalt hackas DNA:et upp när könscellerna tillverkas, och varje ägg och spermie bär på en blandning av föräldrarnas anlag. Detta kallas rekombination. Men om en av föräldrarna har en kromosom med inverterat DNA sker ingen rekombination på den biten av kromosomen och anlagen från en generation överförs intakt till nästa generation. Detta kan vara fördelaktigt om det finns flera olika anlag som tillsammans är viktigt för överlevnad i en viss miljö.

Supergenerna hos torsken uppstod genom stora mutationer för cirka 1 miljon år sedan. Forskarna upptäckte supergenerna när de undersökte genetiska skillnader mellan olika torskbestånd.

Länk till den vetenskapliga artikeln som publicerats i tidskriften Proceedings National Academy of Science, PNAS. Stabilizing selection on Atlantic cod supergenes through a millennium of extensive exploitation | PNAS

Kontakt: Carl André, professor i marin ekologi vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet,
Telefon: 031-786 96 33, e-post:carl.andre@marine.gu.se

Olof Lönnehed
Pressansvarig kommunikatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 69 70
e-post: olof.lonnehed@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera