Här anmäler du din +Supersize fisk. Var noga med att fylla i alla uppgifter. När du registrerat din fisk får du en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. Vi granskar anmälan och godkänner vartefter anmälningar kommer in.

 • Din egen berättelse, snåla inte med texten!
 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • :
 • Godkända filtyper: jpg, jpeg, Max filstorlek: 6 MB.
  OBS mätverktyget skall vara väl synligt!
 • Godkända filtyper: jpg, jpeg, Max filstorlek: 6 MB.

 Regler

 • Registrering kan ske av fisk som fångats i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
 • Fisken skall fotograferas med mätsticka från nos till yttersta fenspets. Det ska tydligt framgå längd av fotot. Finns inte foto med mätsticka kan längden intygas via vittne.
 • För att godkännas ska fisken ha fångats med sportfiskeredskap. Dvs spö och krok, angelfiske ingår också. (spinnfiske, trolling, ismete, pimpel mfl metoder).
 • Felkrokad fisk kan ej anmälas. Ej heller fisk som fångats olovligt eller olagligt (tjuvfiske).
 • Fisken skall vara anmäld senast en månader efter fångst.
 • Mininimått gädda minst 120 cm.
 • Mininimått gös minst 90 cm.
 • Minimimått abborre minst 50 cm.
 • Endast återutsatt fisk kan registreras. C & R är i detta fall ett måste.
 • All anmälan sker “på heder och samvete”. Låt oss slippa allt annat.

+FishEco förbehåller sig rätten att ändra reglerna om det skulle uppstå situationer där detta är befogat.