Annons

 i Eko/Miljö

Professor Sture Hansson håller fast vid att forskningsresultaten från hans team är riktiga och tillbakavisar de finländska forskarnas genmäle. Enligt Hansson är skarven ett påtagligt problem lokalt och den konkurrerar om fisken med människan.

För ett år sedan publicerades en internationell rapport som undersökte konkurrensen om fisken mellan mänskan, sälen och skarven i Östersjön.

Forskningen fick stor uppmärksamhet och en grupp finländska forskare påtalade flera brister och fel i rapporten.

Rapporten visar att mänskan är den som fångar mest fisk då det gäller de stora fiskbestånden strömming, skarpsill och torsk. Av de här fiskarna fångar sälen och skarven bara en bråkdel.

Däremot konkurrerar sälen och skarven om fisken vid kusten. Det gäller arter som abborre, sik, gös, gädda, öring och lax. Vid kusten äter sälen och skarven lika mycket fisk som mänskan fiskar upp.

Läs mer här -> Svenska YLE

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera