Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Svenska Kennelklubben – Renmarkskommitténs delbetänkande är ett hot mot allemansrätten! Renmarkskommittén bör läggas ned och ersättas av en utredning vars direktiv utgår ifrån allas våra gemensamma rättigheter. Det skriver Svenska Kennelklubben i sitt remissvar som idag lämnats till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

– Vi är djupt oroade över det här hotet mot allemansrätten. Vi menar att det är omöjligt att göra en objektiv och demokratisk utredning baserad på det nuvarande direktivet när en part så kraftigt gynnas på alla andras bekostnad, säger Britt-Marie Dornell, ordförande för Svenska Kennelklubben.

SKK menar att den statliga marken är alla invånares gemensamma egendom och att den därför ska vara tillgänglig för alla boende i landet. Rättigheter knutna till den statliga marken ska tillhöra ägaren staten, som också ska vara den som administrerar rättigheterna. Följaktligen ska det vara staten i egenskap av markägare som också är den som upplåter rättigheter till jakt och fiske på statens mark.

Remissvaret lämnas idag till landsbygds- och infrastrukturdepartementet med anledning av delbetänkandet Jakt och fiske i renbetsland som Renmarkskommittén publicerade i augusti förra året. Delbetänkandet analyserar den ren-ägande delen av det samiska folkets rätt till jakt och fiske.

Den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslutade 2021 att tillsätta Renmarkskommittén vilken fick till uppgift att ta fram förslag till en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. I juni 2022 tillkom ett tilläggsdirektiv enligt vilket utredningen även skulle ta hänsyn till den övriga lokalbefolkningens och övriga invånares intressen och behov.

Svenska Kennelklubbens remissvar är bifogat som bilaga.

Alla fiskenyheter direkt till din mail? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sportfiskeprylar

 

<

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera