Annons

interfiske-daiwa-p
 i Notiser

I samband med Havskonferensen ökar Sverige insatserna för att bekämpa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. Regeringen förbereder ett stöd om 50 miljoner kronor för att hjälpa utvecklingsländer att bekämpa rovdrift i deras vatten.

Stödet går via FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, till utvecklingsländer för att hjälpa dem genomföra Hamnstatsavtalet, Port State Measures Agreement, ett avtal om internationellt samarbete för kontroll av fartyg och fångst i hamn.

Det är hög tid att komma åt de stora problemen med olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Närmare en fjärdedel av Afrikas totala årliga fiskeexport går förlorat på grund av olagligt fiske i vattnen söder om Sahara. Det påverkar matsäkerheten för många av världens minst utvecklade länder och små önationer. Havskonferensen ska vara en kraftsamling mot rovdriften, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Hamnstatsavtalet är ett av de viktigaste verktygen för att komma åt olagligt, orapporterat och orelglerat fiske. Det här fisket är ett hot mot livet i havet och bromsar de utsatta ländernas utveckling och välstånd. Detta skadliga fiske måste helt och hållet stoppas, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

FN:s havskonferens äger rum 5-9 juni 2017 och Sverige är ordförande tillsammans med Fiji. Konferensen ska komma fram till att-göra-listor för att säkra levande hav till 2030. Länder, företag, organisationer och forskarvärlden kan också lämna in frivilliga åtaganden.

Sveriges bidrag på 50 miljoner kronor till FAO kommer också gå till:

• Att upprätta globalt fiskeregister som innebära att all information om fiskefartyg och fiskeaktiviteter samlas på ett ställe
• Att ta fram internationella riktlinjer för märkning av fiskeredskap. Övergivna och borttappade fiskeredskap är ett stort nedskräpningsproblem och innebär också ett hot mot djurlivet i havet.

Värdet av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske beräknas uppgå till 170-300 miljarder kronor per år. Avtalet om hamnstatsåtgärder antogs vid FAO:s Konferens 2009, men trädde i kraft först den 5 juni 2016. Det första mötet med parterna av Hamnstatsavtalet hölls förra veckan i Oslo, 29-31 maj.

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera